CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Robust liquid core APTES-alginate-chitosan-alginate capsules for 2nd generation bioethanol production

Päivi Ylitervo (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh
34th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 170620

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur