CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Report on purpose of in-depth data and the shape of the new EU-infrastructure

Deliverable 2.1 of the EC FP7 project DaCoTA contract no: 233659

Li Hagström (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Russel Danton ; Steven Reed ; Julian Hill ; Heike Martensen ; Dimitri Margaritis ; Heikki Jahi ; Andrew Morris ; Pete Thomas
2011. - 83 s.
[Rapport]

Nyckelord: Accident investigation, Crash investigation, In-depth dataDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-09-18.
CPL Pubid: 170619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur