CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring buyer-supplier relationship performance

Alexander Damlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Kría Súsanna Dietersdóttir (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Daniel Fornander (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Jonatan Moen Brykt (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Ekaterina Polyantseva (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; David Sundquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
(2013)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: Relationship performance, measuring, measurement, buyer-supplier relationshipDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-15. Senast ändrad 2013-01-15.
CPL Pubid: 170612

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur