CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telecom Dynamics: History and State of the Swedish Telecom Sector and its Innovation System

Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; E. Andersson (Institutionen för innovationsteknik) ; Mattias Johansson (Institutionen för industriell dynamik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik)
VINNOVA Analysis, VA 2004:04 (2004)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 17059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)
Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur