CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation System Dynamics in the Swedish telecom Sector (1970-2003)

Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; E. Andersson (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Mattias Johansson (Institutionen för industriell dynamik)
15th ITS Biennial Conference “Connecting societies and markets: communication technology, policy and impacts” September 4-7, 2004, Berlin, Germany (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 17058

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)
Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur