CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jørn Utzon's Kingo Houses in Elsinore

Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur)
NORDIC - Journal of Architecture (2244-968X). Vol. 2 (2012), 1, p. 12-13.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Jørn Utzon, Kingo HousesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 170579

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur