CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategies and Policies for a New Era in Telecoms: How Sweden managed the growth, boom and bust

Sven Lindmark (Institutionen för innovationsteknik) ; E. Andersson (Institutionen för innovationsteknik) ; Erik Bohlin (Institutionen för innovationsteknik) ; Mattias Johansson (Institutionen för industriell dynamik)
EURO CPR 2004 Conference, 29-30 March 2004, Barcelona, Spain (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 17057

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för innovationsteknik (1985-2004)
Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur