CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel Scintillation Detectors for Prompt Fission γ-Ray Measurements

Robert Billnert (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; E. Andreotti ; F. -J. Hambsch ; M. Hult ; J. Karlsson ; G. Marissens ; Andreas Oberstedt (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; S. Oberstedt
Physics Procedia Vol. 31 (2012), 0, p. 29--34.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Prompt fission γ-rays, 252Cf, Lanthanum-Chloride, Cerium-Bromide, Energy resolution, Timing resolution, Intrinsic peak efficiencyDenna post skapades 2013-01-14.
CPL Pubid: 170568

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Subatomär fysik
Kärnfysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur