CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of the Shockley–Ramo theorem on the grid inefficiency of Frisch grid ionization chambers

A. Göök ; F. -J. Hambsch ; Andreas Oberstedt (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; S. Oberstedt
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A : Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (0168-9002). Vol. 664 (2012), 1, p. 289--293.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Frisch grid, Ionization chamber, Grid inefficiency, Shockley–Ramo theoremDenna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2013-01-16.
CPL Pubid: 170564

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Subatomär fysik
Kärnfysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur