CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gamma-ray Measurements with LaBr3: Ce Detectors -thinking Outside the Box

Andreas Oberstedt (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; Robert Billnert (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik) ; S. Oberstedt
Physics Procedia Vol. 31 (2012), 0, p. 21--28.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Neutron measurements, Lanthanum bromide, Time-of-flight, 252Cf(sf), 79,81Br(n,n’), 235U(nth,f) 07.85.Nc, 29.30.Kv, 29.40.McDenna post skapades 2013-01-14.
CPL Pubid: 170562

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Fysik
Subatomär fysik
Kärnfysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur