CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Networking the knowledge-based entrepreneurial firm

Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik)
KEINS, Milano 12-13th February, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-02-09.
CPL Pubid: 17056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur