CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field Evaluation of Ionizer-Assisted Air Filtration

Bingbing Shi (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Proceedings of the CLIMA 2013 Conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2013-05-07.
CPL Pubid: 170552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Maskinteknik
Naturresursteknik

Chalmers infrastruktur