CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektoniska innovationer

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Bygginnovationers förutsättningar och effekter, Vinnova Rapport VR 2012:09 (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14.
CPL Pubid: 170465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur