CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planerandets paradoxer: Intervju med Sara Westin

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur) ; Per Magnus Johansson ; Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Arche (2000-7817). Vol. 2012 (2012), 40-41,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 170461

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur