CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nordic-Baltic Experiences: Survival of Modern

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Survival of Modern: From Cultural Centres to Planned Suburbs Vol. 2012 (2012),
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2013-10-10.
CPL Pubid: 170454

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur