CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering by Screw Heads in Reflecting surfaces and their effect on the sidelobes of reflector antennas

Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters (ISSN 0895-2477). Vol. 38 (2003), 3, p. 213-217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2011-06-14.
CPL Pubid: 17043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur