CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The strength of strong ties: University spin-offs and the significance of historical relations

Mattias Johansson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; M. Jacob ; T. Hellström
Journal of Technology Transfer Vol. 30 (2005), p. 271-286.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 17042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur