CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Total Synthesis of Nostodione A, a Cyanobacterial Metabolite

Andreas Ekebergh (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Anna Börje ; Jerker Mårtensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Organic Letters (1523-7060). Vol. 14 (2012), 24, p. 6274-6277.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The first total synthesis of the mitotic spindle poison nostodione A is described. The inherent oxidative sensitivity of indoles is utilized for a late introduction of a second carbonyl to the cyclopent[b]indole-2-one system. The tricyclic system is prepared from indole-3-acetic acid and O-silylated 4-ethynylphenol, using a stereoselective intramolecular reductive Heck cyclization as the key transformation.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 170412

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi och molekylärbiologi (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


The cyanobacterial pigments scytonemin and nostodione A - Synthesis, photophysicochemical behavior and biological studies