CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Fast Algorithm for Calculating the Radiation Pattern in the Longitudinal Plane of Antennas with Cylindrical Structure by Applying Asymptotic Waveform Evaluation in a Spectrum of Two-dimensional Solutions

Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (ISSN 0018-926X). Vol. 52 (2004), 7, p. 1700-1706.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: asymptotic waveform evaluation (AWE), cylindrical structures, moment method, spectrum of two-dimensional solutions (S2DS)Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 17041

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur