CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Imaging of lipids in live microalgae

Lillie Cavonius (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Helen Fink (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Juris Kiskis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik ; Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Annika Enejder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi)
Young Algaeneers 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 170361

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Mikrobiologi

Chalmers infrastruktur