CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Press Juice from herring (Clupea harengus) as a glaze for frozen herring fillets

Lillie Cavonius (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
WEFTA 2011 (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-14.
CPL Pubid: 170360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan kemi

Chalmers infrastruktur