CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanisms of autoflocculation in the marine microalgae Tetraselmis suecica

Jenny Veide Vilg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Eva Albers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Life Science Engineering Area of Advance Conference-From Human health to Biosustainability – Future challenges for Life Science at Chalmers, November 19, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-13. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 170351

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Mikrobiologi
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur