CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of SO2(g) on the initial stages of KCl induced high temperature corrosion of 304L at 600°C

Sofia Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Josefin Engkvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jesper Liske (Institutionen för kemi- och bioteknik)
8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 170330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Oorganisk kemi
Materialteknik
Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur