CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Combined Effect of HCl and Water Vapour on the High Temperature Corrosion of an Austenitic Stainless Steel

Nicklas Folkeson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Torbjörn Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Jan-Erik Svensson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
8th International Symposium on High-Temperature Corrosion and Protection of Materials (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-13.
CPL Pubid: 170329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Kemi
Oorganisk kemi
Metallurgi och metalliska material

Chalmers infrastruktur