CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför brister politikerna när det gäller miljömålen?

Katarina Eckerberg ; Eva Friman ; Ing-Marie Gren ; Bengt Gustafsson ; Kjell Havnevik ; Pär Holmgren ; Alf Hornborg ; Karin Holmgren ; Margareta Ihse ; Hans Liljenström ; Sverker Molander (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Lennart Olsson ; Karl-Henrik Robért ; Lars Rydén ; Christer Sanne ; Semida Silveira ; Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Ashok Swain ; Sverker Sörlin
Dagens Nyheter (1101-2447). (2012)
[Artikel, övrig]

Vad ska vi svara? Politikernas ambitiösa miljömål uppfylls sällan eller aldrig. När våra elever frågar oss varför blir vi ofta svaret skyldiga. Om politikerna inte vill att väljarna ska dra slutsatsen att de har misslyckats, måste de ange en realistisk väg att nå de uppsatta målen. Det skulle väcka respekt, skriver ledande forskare och samhällsplanerare.

Nyckelord: miljöpolitik, svenska miljömålen,Denna post skapades 2013-01-12. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 170322

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Informations- och kommunikationsteknik
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur