CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LCHF - Lågkolhydratkost

Begrepp - Biokemi - Brister

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2013. - 7 s.
[Rapport]

Lågkolhydratkost motverkar snabbt övervikt för den som kan och vill tillämpa en sådan kost. Strikt LCHF kan också med stora hälsovinster ordineras mot bukfetma, insulinresistens och diabetes 2.

Trots högre andel fett i kosten påverkas även blodfetter klart positivt. Prioritering av hälsoriktiga fetter och skyddande antioxidanter kan ge än större hälsovinster.

För den som mer långsiktigt vill förebygga övervikt och ohälsa räcker en väl vald kost med lågt GI långt. Rapporten jämför konkret en sådan enklare kost med en skarp LCHF uttytt Low Carb - Healthy Fat.

Nyckelord: kost, fett, socker, fetma, sockersjuka, ketos, GI, kostguide, folkhälsaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-12. Senast ändrad 2013-01-14.
CPL Pubid: 170320

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur