CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Symmetry classes of tensors associated with the Semi-Dihedral groups SD8n

Mahdi Hormozi (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Kijti Rodtes
Colloquium Mathematicum (0010-1354). Vol. 131 (2013), 1, p. 59-67.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We discuss the existence of an orthogonal basis consisting of decomposable vectors for all symmetry classes of tensors associated with semi-dihedral groups SD8n. In particular, a necessary and sufficient condition for the existence of such a basis associated with SD8n and degree two characters is given.

Nyckelord: Symmetry classes of tensors, Orthogonal basis, Semi-dihedral groupsDenna post skapades 2013-01-12. Senast ändrad 2016-11-07.
CPL Pubid: 170289

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och logik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Topics on Function Spaces and Multilinear Algebra