CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Friedel-Crafts acylation of 2-methylindole with acetic anhydride using mesoporous HZSM-5

Zebastian Bohström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Journal of Molecular Catalysis A: Chemical (1381-1169). Vol. 366 (2013), p. 64-73.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-11. Senast ändrad 2013-02-13.
CPL Pubid: 170265

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Annan kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur