CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimized lattice-based 16-level subcarrier modulation for IM/DD systems

Krzysztof Szczerba (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
2012 38th European Conference and Exhibition on Optical Communications, ECOC 2012; Amsterdam; Netherlands; 16 September 2012 through 20 September 2012 p. Art. no. 6705904. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present an experimental demonstration of an optimized 16-level lattice-based single-cycle subcarrier modulation for IM/DD systems at 10 Gbps. The new format has 2.5 dB better sensitivity than single-cycle subcarrier 16-QAM and up to 1 dB better sensitivity than baseband 4-PAM at the same bit rate.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 170237

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik
Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Övrig elektroteknik, elektronik och fotonik

Chalmers infrastruktur