CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Satellite constellations: Towards the nonlinear channel capacity

Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
25th IEEE Photonics Conference, IPC 2012, Burlingame, 23 - 27 September 2012 [Invited] p. 316-317. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present a family of adaptive constellations that, in a nonlinear optical fiber channel model, has a mutual information (modulation-constrained capacity) that does not decrease with signal power.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-11. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 170232

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikationsteori
Fotonik

Chalmers infrastruktur