CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renare närmiljö och kost kan förklara ökning av allergier

Karin Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Nordisk Nutrition (1654-8337). Vol. 2012 (2012), 3, p. 20-22.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I takt med en förbättrad levnadsstandard har allergiförekomsten ökat kraftigt de senaste decennierna. Ungefär 30 procent av alla svenska barn är allergiska och allergi har i länder med ett västerländskt leverne blivit en av vår tids största folksjukdomar hos barn och ungdomar. På Nordic Nutrition Conference 2012 i Reykjavik presenterades resultat från forskning om olika kostfaktorers koppling till allergier av olika slag. Områden som berördes var tajming av livsmedelsintroduktion till småbarn, konsumtion av olika typer av fett, kostmönster hos barn uppväxta i en allergiskyddande bondgårdsmiljö samt intag av miljögifter som finns i fet fisk från kontaminerade vatten.

Nyckelord: allergi, atopi, livsmedelsintroduktion, amning, fett, PUFA, bondgård, fisk, miljögifter, dioxin, PCBDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-11. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 170213

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Epidemiologi

Chalmers infrastruktur