CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är förankringskapaciteten tillräcklig i broar med rostande armering?

Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mario Plos (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kamyab Zandi Hanjari (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Mohammad Tahershamsi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg & Teknik (0281-658X). Vol. 104 (2012), 7, p. 17-19.
[Artikel, övrig]

I denna studie har förankringskapaciteten för naturligt korroderad armering undersökts experimentellt. Provkropparna som använts är från kantbalkar på Stallbackabron i Trollhättan. Balkarna uppvisar olika grad av korrosionsskador, från inga tecken alls på korrosion, till omfattande sprickor och täckskiktsspjälkning. Balkarna provades i fyrpunktsböjning, upphängda med indirekta stöd. Vid belastning erhölls förankringsbrott efter att sneda skjuvsprickor bildats. Vid försöket mättes last, ändglidning och nedböjning. Försöksresultaten skall användas för att öka vår kunskap om verkningssätt och bärförmåga hos betongkonstruktioner med korroderad armering. Framförallt kompletterar den tidigare kunskap inom området genom att korrosionen har skett på naturligt sätt.

Nyckelord: Naturlig korrosion, förankring, vidhäftning, armering, betong.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 170144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Infrastrukturteknik
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur