CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggherrar och innovation – från process till förmåga

Anna Kadefors (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management) ; Paula Femenias (Institutionen för arkitektur)
Bygginnovationers förutsättningar och effekter p. 34-42. (2012)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: Innovation, byggherrarDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 170117

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Samhällsbyggnadsteknik
Ekonomi och näringsliv
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur