CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elderly Users and new Technology. The Case of Care Homes and Other Contexts

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Designing Wellbeing in Elderly Care Homes. Hujala, A., Rissanen, S. & Vihma, S. (eds) p. 204-216. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: elderly, adoption of technology, user-centred designDenna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 170113

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Interaktionsteknik
Övrig annan teknik
Äldre och åldrande

Chalmers infrastruktur