CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Features of coherent laser beams interaction with condenced matter

Magnus Karlsteen (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Magnus Willander (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Olexander Semchuk ; R Bila
Appl.Serf.Sci Vol. 234 (2004), p. 414-421.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 1701

 

Institutioner (Chalmers)

forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur