CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mjuklänkning mellan EMEC och TIMES-Sweden - en metod för att förbättra energipolitiska beslutsunderlag

Charlotte Berg ; Anna Krook Riekkola (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Erik Ahlgren (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Patrik Söderholm
Stockholm : Konjunkturinstitutet, 2012. - 75 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10.
CPL Pubid: 170091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur