CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Nordic: Architecture & Identity

Kjeld Kjeldsen ; Jeanne Rank Schelde ; Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur) ; Michael Juul Holm
(2012)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10.
CPL Pubid: 170073

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur