CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur giver form til vores tilværelse

Michael Asgaard Andersen (Institutionen för arkitektur) ; Jeanne Rank Schelde
New Nordic: Arkitektur & identitet p. 32-53. (2012)
[Kapitel]

Nordisk arkitektur siges ofte at være karakteriseret ved sin stedslige forankring i kultur og identitet. Men hvordan forstår vi egentlig begreberne sted, kultur og identitet, når vi taler om arkitektur? Forfatterne giver et indblik i, hvordan vores måde at anskue sted og kulturel identitet på, er foranderlig og derfor også ændrer måden hvorpå vi aflæser og organiserer arkitektur.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10.
CPL Pubid: 170059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur