CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Concurrent Dual-Band GaN-HEMT Power Amplifier at 1.8 GHz and 2.4 GHz

Paul Saad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Paolo Colantonio ; Junghwan Moon ; Luca Piazzon ; Kristoffer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Bumman Kim ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
13th annual IEEE Wireless and Microwave Technology Conference (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 170037