CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous Class-E Power Amplifier Modes

Mustafa Özen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Rik Jos (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum ; Extern) ; Christian Fager (GigaHertz Centrum ; Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
IEEE Transactions on Circuits and Systems - II - Express Briefs (1549-7747). Vol. 59 (2012), 11, p. 731-735.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 170020