CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

preBikeSAFE (TRV 2011 86383) Slutrapport

preBikeSAFE Slutrapport

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 12 s.
[Rapport]

MASCOT systemet har anpassats till en cykel och insamling av naturalistisk data från cykeln har blivit framgångsrikt testat. Sex videoklipp har producerats för att visa potentialen av den naturalistiska metodologin för att förbättra trafiksäkerhet i säkerhetskritiska situationer. Ett förslag till ytterligare dataanalys har gjorts för varje videoklipp och ska följas upp i framtida projekt som ska samla in mer data. Dessa videoklipp, tillsammans med de relaterade analysförslagen är viktiga resultat av detta projekt och är bifogade till den här slutrapporten.


ISSN:1652-8549-2012:12Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2013-01-17.
CPL Pubid: 170001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur