CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave function and quasi-energy of conduction electrons in a field of coherent light beams

Magnus Karlsteen (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Magnus Willander (forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik) ; Olexander Semchuk
Phys,stat.sol.(b) Vol. 241 (2004), 11, p. 2549-2554.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 1700

 

Institutioner (Chalmers)

forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik (1997-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur