CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Approach of Zonal Hybrid RANS-LES Based on a Two-equation k-eps Mode

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ETMM9: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10.
CPL Pubid: 169959