CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A New Approach of Zonal Hybrid RANS-LES Based on a Two-equation k-eps Mode

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
ETMM9: International ERCOFTAC Symposium on Turbulence Modelling and Measurements (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 169959

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)