CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ASSESS deliverable D2.2, Socio-economic impact of safety systems

Jan-André Bühne ; Andreas Lüdeke ; Susanne Schönebeck ; Jan Dobberstein ; Helen Fagerlind (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; András Bálint (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Michael McCarthy
2012. - 55 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 169952

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur