CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectrum optimization for artificial illumination

Torsten Wik (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Anna-Maria Carstensen (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Tessa Pocock
(2012)
[Patentansökan]

The present invention relates to a method for optimizing a spectrum of light emitted by an illumination system in a photosynthetic environment, such as for example using an illumination system arranged in a greenhouse, a walk-in chamber or a growth cabinet. The invention also relates to a corresponding illumination system and a computer program product.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-10. Senast ändrad 2015-03-21.
CPL Pubid: 169937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Biologiska vetenskaper
Reglerteknik
Växtbioteknologi

Chalmers infrastruktur