CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A note on possible changes in international patenting behaviour

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1985.
[Rapport]

Nyckelord: international patenting behaviourDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur