CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual Time Reversal Cavities

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Conference on Mathematical Modelling of Wave Phenomena 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-02-08.
CPL Pubid: 16979

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur