CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patterns of International Marketing of Technology Intensive Products

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1984.
[Rapport]

Nyckelord: Patterns of International Marketing of Technology, Intensive ProductsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 16977

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur