CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measuring and Modelling Innovative New Entry in Swedish Industry

Ove Granstrand (Institutionen för industriell organisation)
The Dynamics of Market Economies, North-Holland (1986)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Measuring, Modelling, Innovative New Entry,Swedish IndustryDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 16976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation (1962-1988)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur