CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av energieffektivitet för elektriska drivsystem i hybridfordon

Sonja Lundmark (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ali Rabiei (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Mikael Alatalo (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Torbjörn Thiringer (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 13 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 169727

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur